Partner in sturing

Cigarbox is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken, managen en vergroten van de maatschappelijke impact van projecten en programma's. Cigarbox biedt impact analyses en online dashboards. Het Impact Dashboard is uniek door het ingebouwde lerend vermogen waardoor u jaar na jaar uw impact kunt vergroten.

Wetenschappelijk fundament

Cigarbox is gespecialiseerd in dataverzameling, kwantitatief onderzoek, softwareontwikkeling en statistische modelbouw met een sterk wetenschappelijk fundament. Een groeiend aantal organisaties zoals fondsen, cultuurinstellingen, banken en overheidsinstellingen vertrouwen op de Impact Dashboards van Cigarbox. De innovatieve rekenmodellen zijn betrouwbaar, objectief en transparant.


Logical framework

Om grip te krijgen op impact maken we gebruik van het logical framework. Onze impact dashboards ondersteunen het logical framework.

Door het koppelen van ambities, monitoring en control en verwachte effecten van projecten bent u steeds beter in staat te sturen en verwachte impact van projecten te voorspellen.

Cigarbox biedt

  • Inzicht in de verwachte en gerealiseerde impact van uw investeringen.
  • Optimalisatie van uw programma’s, projecten, impact en besteding middelen.
  • Reductie van risico's bij investeren op impact.
  • 24 / 7 beschikbaar, online dashboards en analyses op maat.
  • Ondersteuning bij prioriteren van projecten en programma's.
  • Monitoring van uw inveteringsprogramma's.
  • Koppeling van strategie, kpi's, monitoring en harde en zachte data.
  • Rapportages ter verantwoording aan en het binden van uw stakeholders.

Naar een duurzame wereld

We verbeteren de duurzame en maatschappelijke prestaties van onze klanten door inzetten van slimme tools en instrumenten die leiden tot betere beslissingen en meer impact.


Impact Dashboard

 Met behulp van onze web-based impact dashboards heeft u op ieder moment de impact van investeringen binnen handbereik.

Met behulp van onze web-based impact dashboards heeft u op ieder moment de impact van investeringen binnen handbereik.


Impact analyse

Samen met experts uit diverse sectoren voeren we impact analyses uit om de impact van uw activiteiten en de faal en succesfactoren zo goed mogelijk in beeld te krijgen.


Kunst gaat voor kennis

proust.jpg

Kunst inspireert, daagt uit, ontroert, brengt mensen samen. Cigarbox brengt de effecten van kunst en cultuur in beeld met dashboards en onderzoek.