Partner in sturing

Uw maatschappelijke impact vergroten? Uw middelen efficiënter besteden? Verantwoording afleggen over gemaakte keuzes? Leren van successen en mislukkingen? Draagvlak voor investeringen creëren? Heldere communicatie en altijd inzicht in de cijfers?

Cigarbox helpt met sturings- en legitimatievraagstukken door het inzetten van Impact Dashboards © en impact analyses. 


In vele markten thuis

Kunst en cultuur, duurzaamheid, openbaar bestuur, gezondheid. De methoden en instrumenten van Cigarbox zijn in vele markten toepasbaar.


Cigarbox biedt

  • Inzicht in de verwachte impact van uw investeringen door predictive analytics.
  • Optimalisatie van uw programma’s, projecten, impact en besteding middelen.
  • Reductie van risico's bij investeren op impact.
  • 24 / 7 beschikbaar, online dashboards en analyses op maat.
  • Ondersteuning bij prioriteren van projecten en programma's.
  • Monitoring van uw inveteringsprogramma's.
  • Koppeling van strategie, kpi's, monitoring en harde en zachte data.
  • Rapportages ter verantwoording aan en het binden van uw stakeholders.

Naar een duurzame wereld

We verbeteren de duurzame en maatschappelijke prestaties van onze klanten door inzetten van slimme tools en instrumenten die leiden tot betere beslissingen en meer impact.


Impact Dashboards

Met behulp van onze web-based impact dashboards heeft u op ieder moment de impact van investeringen binnen handbereik.

Met behulp van onze web-based impact dashboards heeft u op ieder moment de impact van investeringen binnen handbereik.


Impact analyse

Samen met experts uit diverse sectoren voeren we impact analyses uit om de impact van uw activiteiten en de faal en succesfactoren zo goed mogelijk in beeld te krijgen.


Kunst gaat voor kennis

proust.jpg

Kunst inspireert, daagt uit, ontroert, brengt mensen samen. Cigarbox brengt de effecten van kunst en cultuur in beeld met dashboards en onderzoek.